:::----Assalaamu'alaikum----::::Selamat Datang Di Ki Ageng Ganjur:::---- Musik Religi Akulturatif Ki Ageng Ganjur: Ki Ageng Ganjur : " Istighfar " Ki Ageng Ganjur : " Istighfar " | Musik Religi Akulturatif Ki Ageng Ganjur

Monday, January 30, 2012

Ki Ageng Ganjur : " Istighfar "


Astaghfirullah al-adzim
Minkulli zambin al-adzim
Laa Yaghfiruu zunuubaa
Illaa Rabbal ‘Alaamin

Astaghfirullah Rabbal Baraayaa
Astaghfirullah Minal Khathaayaa
Rabbi Zidni Ilman Naafiaa
Wawafiqnii ‘Amalan Maqbuulaa

Reff :

Ilaahi Yaa Kaarim .... Anzil ‘Alainaa
Maa-an Minnas Samaa....Matharan Mithraara
Rabbana Yaa Rabbana...
Rabbanaa Dzalamnaa Anfuusanaa
Wa-ilam taghfirlanaa Watarhamnaa Lanakuunannaa
Minal Khaasiriin