:::----Assalaamu'alaikum----::::Selamat Datang Di Ki Ageng Ganjur:::---- Musik Religi Akulturatif Ki Ageng Ganjur: " SYAIR BURDAH " " SYAIR BURDAH " | Musik Religi Akulturatif Ki Ageng Ganjur

Monday, December 5, 2011

" SYAIR BURDAH "


Yaa Rabbi bil Musthofaa
Baligh Maqaasidanaa
Waghfirlanaa Maa Madhaa
Yawaasi’al karaamii

Huwal habibulladziii
Turjaa syafa’atuhuu
Likulli haulimminaal
Akhwaali Muntakhimii

Maula Ya Shalli wa Saallim
Daaiman Abadaa
‘Alaa Habiibika Khair
Likhalqi kullihimii