:::----Assalaamu'alaikum----::::Selamat Datang Di Ki Ageng Ganjur:::---- Musik Religi Akulturatif Ki Ageng Ganjur: “ ELING-ELING “ “ ELING-ELING “ | Musik Religi Akulturatif Ki Ageng Ganjur

Thursday, December 8, 2011

“ ELING-ELING “


Laa ilaaha Illa Allah
Al-Malikul Haqqul Mubin
Muhammadur Rasulullah
Shadiqul Wa’dil Aamiin

Eling-Eling Sirah Manungsa
Lanang Wadon Sregepa Ngaji
Mumpung Durung Katekanan
Malaikat Juru Pati

Luweh Lara Luweh Sengsara
Rasane Wong Ana Ing Nraka
Klabang Kores Kalajengking
Klabang Geni Ula Geni

Rantai Geni Gadha Geni
Cawisane Wong Duraka
Anglerwakke Dawuh Gusti
Pangeran Kang Maha Mulya

Luweh Beja Luweh Mukti
Rasane Wong Ana Ing Swarga
Pitung Puluh Widadari
Kasur Babut Permadani