:::----Assalaamu'alaikum----::::Selamat Datang Di Ki Ageng Ganjur:::---- Musik Religi Akulturatif Ki Ageng Ganjur: PEPELING PEPELING | Musik Religi Akulturatif Ki Ageng Ganjur

Wednesday, November 30, 2011

PEPELING

Jaman Akhir Akeh Wong Podo Keblinger
Ora Eling Pranatan Sarta Aturan
Mburu Donya Ngumbar Nafsu Golek Seneng
Lali Marang Pepengete Gusti Allah

Apa Gunane Urip Ning Alam Donya
Yen Nglerwake Dawuhe Kang Maha Mulya
Ayo Dulur Dawuh Gusti Lakonono
Amrih Bisa Urip Tentrem Saklawase